Alamat kantor : Jl. KH Agus Salim No. 69, Bandar Kidul,Mojoroto, Kota Kediri

Telp : 081280298812

Email : kjasugeng@gmail.com